ưu điểm máy khắc mini CNC 2030

Máy khắc mini CNC 2030 mini cao cấp

Máy khắc mini CNC 2030 mini cao cấp

Ứng dụng: - Chế tác các sản phẩm điêu khắc 3D - Sữa chữa điện thoại: phay IC, khoan lỗ - Phay, khoan mạch in - Khắc chữ - Vật liệu sử dụng phù hợp: nhựa, gỗ hoặc các vật